Bir dost gibi davran bana


Herkes bizi öyle bilsin

Bugün burada bütün olanlar

Saklı, gizli sürüp gitsin

Fırtınalar koparsakopsun

Sürüklesin ikimizi

Arzular tutuştursun bizi

Razıyım sonuna senle olsun

Ben sana öylesi taptım inan

Öylesi aşka yasak tanımam

Deliler gibiyim anla biraz

Aklımı yolda bıraktım inan